Förtydligande avseende riskgrupper

https://reumat-6756.bolt65.servebolt.com/fortydligande-om-riskgrupp/